2015(e)ko urriaren 19(a), astelehena

Lehen Ikerketa Mintegiko materialak: IKERKETA ETIKOA. JendeAREKIN eta jendeARENGANDIK ikertuz

2015eko urriaren 13tik 15era, ikerketa partehartzaileari buruzko lehen mintegia egin genuen, Javier ENCINA ikertzaile-dinamizatzaile-akuilariariak gidaturik (hemen informazio gehiago).

Oso interesgarria da ulertzea zein garrantzitsua den "ikerketa-objektu" kontzeptua behin betikoz gainditu eta "ikerketa-subjektu" indibidualetik SUBJEKTU KOLEKTIBORA pasatzea. Gizarte-zientziak neurgarri eta objektibo bihurtzeko grinak eragin zuen pertsonak eta gure inguru sozialak zientifikoki ikertzeko metodologiek pertsonak "objektu behagarritzat" jotzea.

Ikerkuntza sozialean, hiru dimentsio identifika ditzakegu arlo soziala aztertzeko eta esku hartzeko orduan: banatzailea, estrukturala eta dialektikoa. Dimentsio hauek ikerkuntza zertarako den markatzen dute eta era berean, parte hartzen dutenen rolak ezartzen dituzte.

Gure nahia ez da jakintasun hutsa, baizik eta ezinegonari, ekintzari eta partehartzeari aukera ematea; horregatik, nahi hauek ahalbidetzen dituzten ildoekin egin behar dugu lan, mugimendua eta sormena pizten duten ildoekin, alegia, inplikazioa bultzatzen dutenak.

Jesús IBÁÑEZek (1989:55) zehaztu bezala, dimentsio (ikuspegi) batzuek eta besteek hizkuntza tresna gisa erabiltzen dute, eta erabilera horrek berak eraldatzen du hizkuntza azkenean: “ikuspegi banatzaileak, orokorrean inkesta estatistikoa aplikatzen duenak, osagai sinbolikoaren dimentsio erreferentziala aplikatzen du: gauzak esateko aukera ematen du (…) (gertaeren gaineko ikerketa) —horregatik deitzen diogu deiktiko—. Ikuspegi estrukturalak, orokorrean eztabaida-taldea aplikatzen duenak, osagai sinbolikoaren dimentsio estrukturala aplikatzen du: hizkuntzaz esateko aukera ematen du, hizkuntzaren bitartez (iritzien gaineko ikerketa) —horregatik deitzen diogu anaforiko—. Ikuspegi dialektikoak, orokorrean sozioanalisia aplikatzen duenak, osagai semiotikoa aplikatzen du: hizkuntzarekin egiteko aukera ematen du."

ARBELAK:

Hona mintegiko arbel batzuk:


LANDUTAKO BIDEOAK:

Bideo hauek ere ikusi genituen saioetan zehar, gauza desberdinak lantzeko:

1. SAIOA: IKERKETA ETIKOA ETA IKUSPEGI DIALEKTIKOA.  IKERKETA OBJEKTUTIK SUBJEKTURA.
Universidades y ética. Edgar Morin y Luis Carrizo:
Ilusionismo Social:

2. SAIOA: EDUKOMUNIKAZIO HERRIKOIA ETA ALTERNATIBOA. BITARTEKARITZA SOZIAL DESIRAGARRIAK.
Mediaciones sociales:
Congreso de Comunicación Popular - UNLP (Ponencia de Omar Rincón):

3. SAIOA: KULTURA HERRIKOIAK ETA ESKOLA KOMUNA. EGUNEROKO BIZITZATIK IKERTZEA.
Algo se mueve en Málaga (fragmentos):
Desempoderamiento educativo: De la escuela a la comunidad:

ERABILITAKO TESTUAK:

Hiru testu hauek izan genituen oinarri, lehenik banaka, gero taldeka eta gero denon artean lantzeko:

1. SAIOA: IKERKETA ETIKOA ETA IKUSPEGI DIALEKTIKOA.  IKERKETA OBJEKTUTIK SUBJEKTURA.
Más allá de la última frontera metodológica: la complejidad de lo cotidiano desde la dimensión dialéctica. El Ilusionismo Social (fragmentos). Javier Encina y Mª Ángeles Ávila, UNILCO-espacio nómada. Sevilla.

2. SAIOA: EDUKOMUNIKAZIO HERRIKOIA ETA ALTERNATIBOA. BITARTEKARITZA SOZIAL DESIRAGARRIAK.
Mediaciones sociales y educomunicación. Javier Encina. Colectivo de Ilusionistas Sociales. Sevilla.

3. SAIOA: KULTURA HERRIKOIAK ETA ESKOLA KOMUNA. EGUNEROKO BIZITZATIK IKERTZEA.
Las culturas populares, la escuela común y la investigación desde espacios y tiempos cotidianos. Javier Encina. Colectivo de Ilusionistas Sociales.


iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina